Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Her kommer du til kommunikationsplatformen for skole/SFO og hjemmet

Login til Famly:


Her har I et lille overblik over SFO’en ved Askfelt Danske Skoles indhold, og hvordan skolens SFO skal betragtes som en del af Dansk Skoleforening for Sydslesvigs samlede heldagsskoletilbud.

 

Det lokale trygge miljø på Askfelt Danske Skoles SFO:

 

  • Askfelt Danske Skoles SFO har til huse i kælderen under skolens gymnastiksal og har i dette skoleår 38 glade børn tilmeldt.
  • Der er ansat 4 personaler til at sørge for et pædagogisk mangfoldigt eftermiddagsprogram. Programmet bliver struktureret som ugeplaner med forskellige aktivitetsmuligheder- herunder små værksteder til kreativ udfoldelse. Nogle af disse aktiviteter kræver også en form for tilmelding. Denne varetages af personalet i SFO.
  • Der er også, som en naturlig del at dagligdagen, udendørsaktiviteter og små udflugter.
  • Naturligvis er en stor del af aktivitetsindholdet også fri leg.
  • Fra skoleåret 2022-2023 er personalet ved SFO'en også involveret i skolen omkring arbejdet med den fleksible indskolingsfase. Her udarbejder personalet i samarbejde med lærerne i indskolingen undervisningsmiljøer, der støtter op om den enkeltes læring og trivsel.
  • Der tilbydes dagligt en lille form for snack, som bliver tilbudt og stillet frem, som en del af dagligdagens SFO-rutiner.
  • Ligesom på skolen fungerer kommunikationen mellem SFO og hjem via Famly eller telefon. For at sikre at forældrenes henvendelser ved en fejl ikke bliver overset, er det vigtigt, at alt personale i SFO står som modtager af Famly-beskeder og at dagsaktuelle beskeder er tilgået inden kl. 11.00. Dette fordi, det ikke er praktisk muligt for personalet at tjekke Famly løbende i løbet af dagen. Er der akut brug for kontakt, så bruges telefonen.
  • Der bliver tilbudt en feriepasningsordning. Denne finder sted i skolernes lukningsuger, hvor daginstitutionerne også holder åbent. Tilmelding til denne ordning foregår separat op til ferieperioderne og koster 70€ pr. uge. Dog kan en feriepasning kun oprettes, hvis der er minimum 10 tilmeldte børn.
  • Feriepasningen kan som noget nyt også arrangeres i samarbejde med Jes Kruse-Skolens HFO ved færre tilmeldinger

 

 

Skole:

Askfelt Danske Skole

Åbningstid:

Mandag til torsdag 12.05 – 15.30; fredag 11.20 – 15.00

Skoleleder:

Kasper Stavnsbo

Personale i heldagsskolen:

Andreas Ernst Hansen, Gisela Engel, Bruno Bohnsack, Birgit Spies

Tel. Nr.:

04353/991604