Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Her kommer du til kommunikationsplatformen for skole/SFO og hjemmet

Login til Famly:


Samarbejdsrådet:

Alle daginstitutioner og skoler har et samarbejdsråd. Skolernes samarbejdsråd har til opgave at drøfte og fastsætte principper for blandt andet skolens virksomhed, samarbejdet mellem skole og hjem, underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, samt skolens ordensregler og værdisæt. Samarbejdsrådet godkender skolens budget og har indstillingsret, når der skal ansættes en ny leder. Skolernes samarbejdsråd består af forældrerepræsentanter, repræsentanter for de pædagogiske medarbejdere og på de større skoler repræsentanter for eleverne. På daginstitutionerne fungerer samarbejdsrådene på tilsvarende måde.

 Samarbejdsrådet ved Askfelt Danske Skole:

Janka Derlien

Formand

 

 

 

Tatjana Balcke

Medlem

 

 

 

Friedericke Eckhoff

Medlem

 

 

 

Suppleanter:

Judith Spönemann

1. Suppleant

 

 

 

Denise Krüger

2. Suppleant

 

 

 

Personalets repræsentanter:

Heike Mainusch

Lærer

 

 

 

Anette Hansen

Lærer