Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Her kommer du til kommunikationsplatformen for skole/SFO og hjemmet

Login til Famly:


Skole– hjem samarbejde

Vi arbejder for en åben og ærlig dialog mellem skole og hjem, hvor gensidige forventninger kan debatteres på en saglig, sober måde.

Vi ønsker et samarbejde hvor tillid og gensidig respekt er bærende værdier.

Skole er et fællesskab, hvor vi udvikles i sammenspil med hinanden. Derfor vægter vi samtaler eller kontakt over Famly meget højt. Specielt hvis man er i tvivl om noget, men også meget gerne hvis der er ros.

Det er derfor vigtigt at kommunikation ikke kun ses som en kommunikation fra skole til hjem, men det er ligeså vigtigt den anden vej– altså fra hjem til skole.

Kommunikation

Famly bliver brugt som skolens og SFO’ens officielle platform. Her udsendes nyhedsbreve og andre skrivelser. Det er derfor hensigtsmæssigt at tjekke Famly dagligt.

 

Samtaler

Der tilbydes trivselssamtaler i 1.-2. klasse med barnets klasselærer om det enkelte  barns trivsel. Her deltager barnet også selv. Derudover tilbydes også forældrecafé.

For alle skolens klasser tilbydes standpunktssamtaler i forbindelse med udlevering af halvårsevalueringen i februar.

Samtaler føres også efter forældre– eller lærer ønske, hvis der opstår et behov.