Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Her kommer du til kommunikationsplatformen for skole/SFO og hjemmet

Login til Famly:


Historie.

Da Tyskland havde lidt nederlag i 1945 blev der oprettet en dansk forening gennem forbindelser, man havde i Slesvig. Til trods for at ingen kunne læse og skrive dansk, kæmpedes en kamp om at få oprettet en dansk skole i Askfelt.

Med hjælp fra Danmark oprettedes et skolelokale i et gammelt hønsehus, men det var først med Skoleforeningens hjælp, at skolen i 1949 fik undervisningstilladelse.

Dermed begyndte skolegangen officielt d. 16. august 1949 med 18 børn. På grund af manglende økonomisk støtte fra Grænseforeningen, der ikke ville yde hjælp til undervisning syd for Slien, var der i den første tid intet skolemateriale.

Til trods for disse store problemer, gav man ikke op og fik sikret sig det økonomiske fundament. Yderligere stod det hurtigt klart, at hønsehuset ikke kunne være en permanent løsning, og ved hjælp af ildsjæle og danske kontakter blev et byggeri af en ny skolebygning sikret.

Denne bygning kunne tages i brug omkring nytår 1951, hvorefter indvielsen fandt sted d. 18. marts samme år. Økonomien til driften var dog fortsat ikke sikret, så for at sikre skolen, blev der tænkt kreativt i Skoleforeningens budget.

Ildsjælene i landsbyen kæmpede ufortrødent videre. De planerede sportspladsen og ved hjælp af A. P. Møller blev der også sikret en mulighed for at få bygget et forsamlingshus. Da dette forsamlingshus, Askebjerghus, stod færdigt til indvielse d. 25. juni 1962 var skolen blevet udviddet med en gymnastiksal, en scene, en lille lærerlejlighed og plads til en børnehave i kælderen.

Siden disse begivenhedsrige og svære første år har Askfelt Danske Skole levet højt på et stort engagement blandt forældrekredsen og gennem udvidelser og renoveringer fremstår skolen i dag som et sikkert fundament for dansk skolevirksomhed og står godt rustet til fremtiden.

Billedgalleri